הודעה חשובה לתושבי ארצות הברית וקנדה בלבד: ההסכם הזה והשימוש שלך בשירותינו כפוף לבוררות מחייבת וויתור על זכויות פעולה בכיתה כפי שיפורט להלן.
Last Updated: May 24, 2021
1.כללי
1.1 היקף. ברוכים הבאים לאתר Ahlabuy.com. תקנון זה ("הסכם" או "תנאי") הוא חוזה בינך לבין
ASIAN DAVINCI TRADING COMPANY LIMITED (ביחד, "Ahlabuy", "we", "us" או "our"), המסדירים את השימוש שלך באתר שלנו ב- Ahlabuy.com ("האתר"), יישומים ניידים ("אפליקציות") כי היפר -קישור להסכם זה, או לאתרים אחרים, דפים, תכונות או תוכן שבבעלותנו ומופעלים על ידינו המקשרים להסכם זה (ביחד, לרבות האתר והאפליקציות, "השירותים"). שים לב שכל התשלומים באתר us.Ahlabuy.com מעובדים על ידי
ASIAN DAVINCI TRADING COMPANY LIMITED
על ידי גישה לשירותים או שימוש בהם בכל דרך, כולל, אך לא רק, ביקור או גלישה באתר, הורדת האפליקציות לנייד, רישום חשבון או תרומה של תכנים או חומרים אחרים לאתר או באפליקציות או באמצעותה, אתה במפורש להבין, להכיר ולהסכים להיות כפוף לתנאי השימוש. אתה מורשה להשתמש בשירותים רק אם אתה מסכים לציית לכל החוקים החלים ולתנאים אלה.
בנוסף, אתה רשאי לקרוא את מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו בכל עת למידע נוסף על האופן שבו Ahlabuy אוספת, שומרת ומגנה על המידע שלך בעת השימוש בשירותים. מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו משולבת בזאת על ידי התייחסות לתנאים ולהגבלות אלה כמפורט במלואם במסמך זה.
1.2 עדכונים לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש, כולל מדיניות הפרטיות והעוגיות, בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם נשנה תנאים מהותיים להסכם זה, שינוי זה יהיה בתוקף לאחר שנשלח לך הודעה על ההסכם המתוקן. הודעה כאמור תהיה על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ואופן ההודעה עשוי לכלול, למשל, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה שפורסמה באתר או באפליקציות, או באופן אחר.
אי הפסקת השימוש בשירותים לאחר קבלת הודעה על השינוי יהווה את הסכמתך לתנאים שהשתנו.
1.3 קבלת תנאים. כדי לקנות אצלנו אתה צריך להיות בן 16 לפחות. כל גישה, גלישה או שימוש אחר בשירותים מעידה על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות בהסכם זה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, עליך להפסיק באופן מיידי את הגישה או השימוש בשירותים. אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך.
אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים והגבלות אלה או למדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו, תוכל לפנות אלינו בכל עת בדוא"ל administrator@ahlabuy.com.
2. שימוש בשירותינו
2.1 ייצוגים. כאשר אתה משתמש בשירותינו, אתה מסכים לעיבוד המידע והפרטים ואתה מצהיר כי כל המידע והפרטים המסופקים נכונים ותואמים את המציאות. אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 16 לפחות או מבקר בשירותים בהשגחת הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים וההגבלות של הסכם זה, Ahlabuy מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לגישה לשירותים ולהשתמש בהם על ידי הצגתם בדפדפן האינטרנט שלך, באתר שלנו או במכשירים הניידים שלך. , לאפליקציות שלנו, רק לצורך קניות של פריטים אישיים הנמכרים באתר או באפליקציות ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש מטעם צד שלישי כלשהו, למעט כפי שהותר מפורש על ידי Ahlabuy מראש. כל הפרה של הסכם זה תביא לביטול מיידי של הרישיון שניתן בפסקה זו ללא הודעה לך.
2.2 מגבלות שימוש. פרט למותר בפסקה לעיל, אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, לשכור, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק, לפרק או לנצל בדרך אחרת את השירותים או חלק מהם, אלא אם כן מותר במפורש על ידי Ahlabuy בכתב. אינך רשאי לעשות כל שימוש מסחרי במידע המסופק בשירותים או לעשות שימוש כלשהו בשירותים לטובת עסק אחר אלא אם הותר זאת מפורשות מראש על ידי Ahlabuy. Ahlabuy שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, כולל, ללא הגבלה, אם אנו סבורים שהתנהלות הלקוח מפרה את החוק החל או פוגעת באינטרסים שלנו.
לא תעלה, תפיץ או תפרסם דרך השירותים כל תוכן, מידע או חומר אחר ש: (א) מפר או מפר את זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני השירות, סודות המסחר או זכויות קנייניות אחרות של כל אדם ; (ב) הוא הוצאת דיבה, מאיים, לשון הרע, מגונה, מגונה, פורנוגרפית, או שעלול לגרום לכל אחריות אזרחית או פלילית לפי החוק המקומי או הבינלאומי; או (ג) כולל באגים, פצצות לוגיות, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודות, סוסים טרויאנים או קוד אחר, חומר או מאפיינים המזיקים או מזיקים טכנולוגית. Ahlabuy עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך לגשת לחלקים מסוימים מהשירותים ולהשתמש בהם.
Additionally, you agree not to:
  • להשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, או שעלולה להפר כל חוק או תקנה פדרליים, ממלכתיים, מקומיים או בינלאומיים רלוונטיים;
  • לעסוק בכל התנהגות המגבילה או מעכבת את השימוש או ההנאה של כל אחד מהשירותים, או שעלולה, כפי שנקבע על ידינו, לפגוע בנו או באנשים אחרים המשתמשים בשירותים או לחשוף אותם לאחריות;
  • להשתמש בשירותים בכל דרך שעלולה להשבית, להעמיס, לפגוע או לפגוע באתר או באפליקציות או בכל שימוש של צד אחר בשירותים;
  • להשתמש בכל רובוט, עכביש או מכשיר, תהליך או אמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת לשירות לכל מטרה;
  • להשתמש בשירותים כדי להפיץ תוכן פרסומי או מסחרי בלתי רצוי, או לבקש אנשים אחרים המשתמשים בשירותים למטרות מסחריות;
  • אחרת נסה להפריע לפעולתו התקינה של השירות.
2.3 יצירת וסיום חשבון. כדי לגשת לתכונות הזמינות בשירותים, יהיה עליך ליצור חשבון. אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר. בכל פעם שאתה משתמש בסיסמה או זיהוי, ייחשב לך כמורשה לגשת לאתר או לאפליקציות ולהשתמש בו באופן התואם את התנאים וההגבלות של הסכם זה, ואהלאבוי אינה מחויבת לחקור את ההרשאה או המקור של כל גישה או שימוש כזה בשירותים.
אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל הגישה והשימוש בשירותים על ידי כל אחד שמשתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו לך במקור בין אם גישה כזו או שימוש באתר זה אכן מורשית על ידך, כולל ללא הגבלה, כל התקשורת והשידורים. וכל ההתחייבויות (כולל, ללא הגבלה, התחייבויות כספיות) שנגרמו בגין גישה או שימוש כאמור. אתה האחראי הבלעדי להגנה על אבטחת וסודיות הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. עליך להודיע לאהלבויי באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בזיהוי שלך או על כל הפרה אחרת או הפרה מאוימת של אבטחת האתר או האפליקציה.
מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלקים או לכל חלקים של השירותים, כולל היכולת להעלות מסמכים, לבצע תשלומים או לשלוח הודעות.
אנו רשאים לסיים את גישתך לשירותים בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא סיבה או הודעה, או אם אנו מאמינים שהפרת את התנאים הללו. אתה רשאי לסיים את חשבונך בכל עת, מכל סיבה שהיא, על ידי ביצוע כל הוראה כזו באתר או באפליקציה, או על ידי פנייה אלינו כמתואר בסעיף "צור קשר" להלן.
2.4 מכס. בהתאם לתקנות המכס על הלקוחות לספק נתונים תקפים ומדויקים. כל שמות הנמענים, הכתובת ושם המשלמים צריכים להיות תקפים. מדינות מסוימות מבקשות מהנמען להגיש את תעודת הזהות או הדרכון שלו כדי לנקות את החבילה או למטרות אימות תשלום. האחריות הבלעדית של הלקוח היא לדיוק הנתונים שהם מספקים לנו. במידה ומידע כלשהו אינו נכון וימנע כל משלוח או משלוחים או שחרור ממכס, לא נישא באחריות ולא נציע פיצוי במקרים כאלה. כיבואן, הלקוחות אחראים לעמידה בכל החוקים והתקנות במדינותיהם. אנא עיין במדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו למידע נוסף.
3. מדיניות פרטיות וקוקי
כאשר אתה משתמש בשירותינו ומבצע הזמנות באמצעותם, אתה מסכים לספק לנו את כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר ו/או פרטי התקשרות אחרים בצורה נכונה ומדויקת. אתה גם מסכים שנוכל להשתמש במידע זה כדי ליצור איתך קשר בהזמנת ההזמנה שלך במידת הצורך
אנו מכבדים את זכותך לפרטיות. כדי לראות כיצד אנו אוספים את המידע האישי שלך ומשתמשים בו, כולל כיצד לבטל את ההרשמה לתקשורת לא עסקית מאתנו, עיין במדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו.
4. שגיאות
במקרה שתזהה כי אירעה שגיאה בעת הזנת הנתונים האישיים שלך במהלך הרישום שלך כמשתמש בשירותינו, תוכל לשנות אותם בסעיף "החשבון שלי". בכל מקרה, תוכל לתקן שגיאות הקשורות לנתונים האישיים שנמסרו במהלך תהליך הרכישה על ידי יצירת קשר איתנו, כמו גם מימוש זכות התיקון המפורטת במדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו באמצעות האתר והאפליקציות שלנו. השירותים מציגים תיבות אישור בחלקים שונים של תהליך הרכישה שאינם מאפשרים להמשיך בהזמנה אם המידע בסעיפים אלה לא נמסר כראוי. כמו כן, השירותים מציעים פרטים על כל הפריטים שהוספת לעגלת הקניות שלך במהלך תהליך הרכישה, כך שלפני ביצוע התשלום תוכל לשנות את פרטי ההזמנה שלך.
אם אתה מזהה שגיאה בהזמנתך לאחר השלמת תהליך התשלום, עליך ליצור קשר מיידי עם שירות הלקוחות או כתובת הדוא"ל שלמעלה כדי לתקן את השגיאה.
בעוד Ahlabuy שואפת לספק מידע מדויק על המוצר והתמחור, עלולות להתרחש טעויות תמחור או דפוס. Ahlabuy אינה יכולה לאשר את מחיר הפריט עד לאחר ההזמנה. במקרה בו פריט מופיע במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב טעות בתמחור או במידע על המוצר, תהיה ל- Ahlabuy הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שבוצעה עבור אותו פריט. במקרה של פריט במחיר שגוי, אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו, לפנות אליך לקבלת הוראות או לבטל את ההזמנה ולהודיע לך על ביטול כזה.
5. כללי סחר
5.1 מחיר ותשלום. כל המחירים אינם כוללים מס מכירה ושימוש ומיסים אחרים (במידת הצורך) שיחויבו מכם בנפרד בשיעור הרלוונטי. כל המחירים נכונים בעת הזנת המידע למערכת. אם מסיבה כלשהי לא נוכל לשלוח את הסחורה שלך, ערך הפריטים שאינם נשלחים יוחזר לארנק בחשבון Ahlabuy שלך או לאמצעי התשלום המקורי.
כל המחירים אינם כוללים דמי משלוח. העלות הכוללת של ההזמנה היא מחיר המוצרים שהוזמנו ודמי המשלוח בתוספת מס מכירה ושימוש ומיסים רלוונטיים אחרים.
המחירים עשויים להשתנות בכל עת, אך (מלבד האמור לעיל) השינויים לא ישפיעו על ההזמנות שבגינן שלחנו אישור הזמנה.
לאחר שבחרת את כל המאמרים שאתה רוצה לקנות, הם יתווספו לסל שלך. השלב הבא יהיה עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום. לשם כך, עליך לבצע את השלבים של תהליך הרכישה, תוך ציון או אימות המידע המבוקש בכל שלב. יתר על כן, לאורך כל תהליך הרכישה, לפני התשלום, תוכל לשנות את פרטי ההזמנה שלך. אתה מקבל תיאור מפורט של תהליך הרכישה במדריך הקניות. כמו כן, אם אתה משתמש רשום, רשומה של כל ההזמנות שבוצעו על ידך זמינה באזור "החשבון שלי". אתה רשאי להשתמש, כאמצעי תשלום, בכרטיסים הבאים: ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, יוניון פיי, Paypal ובנקאות מקוונת וכו '.
כדי למזער את הסיכון לגישה בלתי מורשית, פרטי כרטיס האשראי שלך יוצפנו. לאחר שנקבל את ההזמנה שלך, אנו מבקשים אישור מראש בכרטיס שלך כדי לוודא שיש מספיק כסף להשלמת העסקה. החיוב בכרטיס שלך יבוצע בזמן שהזמנתך תצא מהמחסן שלנו.
כאשר אתה לוחץ על "אשר תשלום", אתה מאשר שכרטיס האשראי שלך הוא. כרטיסי האשראי כפופים לאימות ואישור של הגוף המנפיק את הכרטיס. אם הישות לא תאשר את התשלום, לא נהיה אחראים לכל עיכוב או כישלון במסירה ולא נוכל לסכם איתך כל חוזה.
5.2 צבעים. עשינו כל מאמץ להציג, בצורה מדויקת ככל האפשר, את צבעי המוצרים שלנו המופיעים בשירותים. עם זאת, מכיוון שהצבעים האמיתיים שאתה רואה יהיו תלויים במסך שלך, איננו יכולים להבטיח שתצוגת הצבע שלך בכל צבע תהיה מדויקת.
5.3 אריזה. אלא אם כן צוין אחרת, אנו נציית רק לתקני האריזה המינימליים שלה עבור שיטת ההובלה שנבחרה. עלות כל האריזה, ההעמסה או ההרכבה המיוחדים המבוקשים על ידך תשלם על ידך.
5.4 כותרת וסיכון לאובדן. משלוח למוביל יהווה משלוח לקונה, ולאחר מכן הסיכון לאובדן או נזק יעבור לקונה. כל טענה של הקונה ביחס לנזק במהלך המשלוח או המסירה צריכה להיעשות ישירות למוביל. כל טענה של הקונה נגד Ahlabuy בגין מחסור או נזק המתרחש לפני משלוח כזה למוביל חייבת להיעשות תוך חמישה (5) ימים לאחר קבלת הסחורה ובליווי חשבון הובלה מקורי חתום על ידי המוביל וציין כי המוביל קיבל את הסחורה מ- Ahlabuy ב מצב נטען. על אף מעבר סיכון ההפסד לקונה, הזכויות וזכות החזקה על הסחורה הנמכרת להלן יישארו בחברת Ahlabuy עד שכל התשלומים להלן, לרבות תשלומים המורחקים המעידים בשטרות או אחרת, הריבית, חיובי הנשיאה, יבוצעו במזומן, והקונה מסכים לעשות את כל הפעולות הדרושות בכדי לשכלל ולשמור על זכות ותואר כאמור באהלאבוי.

5.5 החזרת המוצר. ניתן להחזיר מוצרים בתקופה המיועדת. תקופת ההחזרה המדויקת ומדיניות ההחזרה שונים ממדינה למדינה. אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע מפורט. לקוחות המחזירים סחורות אחראים לדמי הובלה.

1. יש משלוח סטנדרטי ומשלוח אקספרס. בדרך כלל משלוח סטנדרטי לוקח בערך 12-35 ימים. משלוח אקספרס לוקח בערך 9-20 ימים. 3. זה ייקח בערך 3-5 ימים בשביל לטפל בהזמנות. 4. זה ייקח בערך 12-40 ימים עד שלקוחות יקבלו את החבילות שלהם לאחר שהם מבצעים את ההזמנות

ניתן להחליף פריטים בגודל לא נכון ופריטים בעיית איכות. עבור מוצרים פגומים, אם אושר פגם או נזק במוצרים המוחזרים, אנו נותנים לך החזר מלא כולל החיובים שצברת על משלוח והחזרה. ההחזר ישולם לארנק של חשבון Ahlabuy או לאמצעי התשלום המקורי.
לא ניתן להחזיר או להחליף את הפריטים הבאים: בגדי גוף, הלבשה תחתונה ושינה, בגדי ים, תכשיטים ואביזרים (למעט צעיפים, תיקים ושמיכות בת ים).
5.6 ביקורות, הערות והגשות. אלא אם כן צוין אחרת במקום אחר בהסכם זה או בשירותים, כל מה שאתה שולח או מפרסם לשירותים ו/או מספק ל- Ahlabuy.com, כולל, ללא הגבלה, תמונה, וידאו, רעיונות, ידע, טכניקות, שאלות, ביקורות, הערות והצעות (ביחד, "הגשות") הן ויתייחסו אליהן כאל חסויות ולא קנייניות, ועל ידי הגשה או פרסום אתה מסכים לתת רישיון בלתי הפיך לכניסה ולכל זכויות ה- IP הקשורות בה (למעט הזכויות המוסריות כגון כזכות מחברויות) לאהלבוי ללא תשלום ול- Ahlabuy תהיה הזכות ללא תמלוגים, ברחבי העולם, לנצח, בלתי ניתנת לביטול, ולהעברה, ליצירה נגזרת, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, ביצוע, מכירה, חכירה, שידור, התאמה, יצירה נגזרת. מהגשות כאלה בכל אמצעי ובכל צורה, ולתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק או לפרק הגשות כאלה. כל ההגשות יהפכו אוטומטית לרכושו הבלעדי והבלעדי של Ahlabuy ולא יוחזרו אליך ואתה מסכים שלא להעלות מחלוקת כלשהי בקשר לשימוש כלשהו על ידי Ahlabuy בעתיד.
אתה מתחייב שההגשות שלך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל פגיעה בזכויות IP, מחלוקות או טענות של צד שלישי. Ahlabuy לא נושאת באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן על Ahlabuy ולשפות אותה מפני כל הפסד שייגרם עקב השימוש בכניסות לכל מטרה.
בנוסף לזכויות החלות על כל הגשה, כשאתה מפרסם הערות או ביקורות לאתר או לאפליקציות, אתה מעניק לאהלאבוי את הזכות להשתמש בשם שאתה שולח עם כל ביקורת, הערה או תוכן אחר, אם יש כזה, בקשר עם סקירה, הערה או תוכן אחר כזה. אתה מצהיר ומתחייב כי אתה הבעלים או השליטה שלך בכל הזכויות על הביקורות, ההערות ותכנים אחרים שאתה מפרסם באתר זה וכי שימוש בסקירות, הערות או תכנים אחרים של Ahlabuy לא יפגע או יפר את זכויות של כל צד שלישי. לא תשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, תתיימר להיות אדם אחר מלבדך, או תטעה בדרך אחרת את Ahlabuy או של צדדים שלישיים באשר למקור כל הגשה או תוכן. Ahlabuy רשאית אך לא תהיה מחויבת להסיר או לערוך כל הגשה (כולל הערות או ביקורות) מכל סיבה שהיא.
אנא שימו לב כי על אנשים מתחת לגיל 18 חל איסור לפרסם תמונות לשירותינו שלהם או של אחרים מתחת לגיל 18.
6. נכס ואינטלקטואלי
6.1 תוכן. האתר והאפליקציות, כולל כל המידע והתכנים שלו, כגון הטקסט, התוכנה, סקריפטים, גרפיקה, תמונות, צלילים, מוסיקה, סרטונים ותכונות אינטראקטיביות (ביחד, "תוכן") המסופקים כחלק מהשירותים שייכים ל כל הזמן לאהלבוי או למי שמעניק לנו את הרישיון לשימושם. אתה רשאי להשתמש בתוכן רק במידה שאנו או מורשי השימוש מאפשרים זאת במפורש.
6.2 סימני Ahlabuy. בנוסף, סימני המסחר של "Ahlabuy", סימני שירות, סמלים, גרפיקה, סימני מילים, עיצובים ולוגואים הכלולים בו ("סימנים") הם בבעלות ASIAN DAVINCI TRADING COMPANY LIMITED. "Ahlabuy" ו- Marks of Ahlabuy הם סימנים מסחריים בארצות הברית ובמדינות אחרות שעבורן תלויות ועומדות הרשמות. אין לך, ולא תקנה, זכות כלשהי, תואר או עניין באחד מהסימנים. סימני Ahlabuy, בין אם על כל מוצר המוצע למכירה באתר או באפליקציות, או המופיעים כלוגו או טקסט בחלק כלשהו של האתר, אינם ייצוג ש- ASIAN DAVINCI TRADING COMPANY LIMITED. הוא הבעלים של כל זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות במוצרים המוצעים למכירה באתר או באפליקציות. ASIAN DAVINCI TRADING COMPANY LIMITED. מקורות חלק ממוצריה מיצרנים וסיטונאים של צד שלישי.
6.3 זכויות שמורות. התוכן בשירותים מסופק לך כפי שהוא לידיעתך בלבד ואסור להוריד אותו, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, לתת רישיון או לנצל אותו לכל מטרה אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של Ahlabuy או הבעלים או נותני הרישיון המתאימים. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש לתוכן ולתוכו. אתה מאשר ומסכים כי כל שאלה, הערה, הצעה, רעיון, משוב או מידע אחר אודות השירותים, הניתנים על ידך אלינו אינם חסויים ויהפכו לנחלתו הבלעדית של Ahlabuy.
אתה מסכים לא לעסוק בשימוש, העתקה או הפצה של כל אחד מהתוכן מלבד המותר במפורש כאן. אתה מסכים שלא לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו או לאכוף מגבלות על השימוש באתר או בתוכן בו.

Product added to compare.
Product added to wishlist